środa, 25 maja 2016

Stawianie balustrady PCV na plot i bramę ogrodzeniowa nie wymaga pozwolenia na budowę oraz informowania tego faktu do starostwa powiatowego oprócz wyjątkowych wypadków.

Konstrukcja plotki z plastyku na plot i furtkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to ani komunikowania tego faktu starostwu powiatowemu poza szczególnymi przypadkami.

Sztachetki z plastyku na plot i furtkę ze sztachetek nie przekraczające wielkości 2,2 m wznoszone pomiędzy dwoma ościennymi działkami nie zadają żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to tez ogrodzeń chwilowych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia potrzebuje:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie dotyczy ogrodzeń blisko dróg prywatnych oraz wew. nie będących drogami generalnymi)
  2. budowa płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na położenie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia stawiania ogrodzenie plastykowe na plot i furtę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia powinno określać formę ogrodzenia, procedurę przeprowadzenia jego instalacji a także zaplanowany dzień zapoczątkowania budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba doczepić deklaracje o prawie do dysponowania nieruchomością w zamiarach budowlanych a także o ile jest to wymagane przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Czasami do budowy sztachety z plastiku na plot i bramę ogrodzeniowa wymagane są pomocne uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce zjazdu.

Konstrukcje ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile starostwo nie wniesie wcześniej sprzeciwu. Protest może być w sytuacji, kiedy projektowane plotki z plastiku na plot i bramę ze sztachet jest niekompatybilne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W sytuacji kiedy planowane balustrady PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowaprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi czy tez mienia, np. przez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu budowy ogrodzenia jest ważne przez dwa lata. Brak zapoczątkowania prac przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia i w wypadku chęci zbudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz